Keberkesanan Aktiviti Amali Kursus Agroteknologi dari Persepsi Pelajar di Sekolah Menengah Teknik (SMT) di Malaysia

Abstract: Tujuan kajian adalah mengkaji proses keberkesanan kerja amali dalam kursus Agroteknologi. Kajian ini dikhususkan hanya kepada pelajar yang bercorak aliran teknikal di tiga buah Sekolah Menengah Teknik di Malaysia. Kajian ini menggunakan metodologi penelitian secara kuantitatif. Hasil Analisis data kajian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara tahap kepuasan kerja pelajar dengan saiz makmal amali. Faktor kepuasaan pelajar mampu menyumbang keberkesanan aktiviti amali. Kajian ini diharapkan mampu menambah baik pengaruh terhadap kerja amali dalam kursus Agroteknologi di masa hadapan.
Keywords: Agroteknologi, Kerja Amali, Teknikal
Penulis: Cut Vera Shilvia
Kode Jurnal: jptlisetrodd160729

Artikel Terkait :