KOMPOSISI DAN STRUKTUR TEGAKAN, BIOMASA, DAN POTENSI KANDUNGAN KARBON HUTAN MANGROVE DI TAMAN NASIONAL ALAS PURWO

Abstrak: Penelitian dilakukan pada bulan April sampai bulan Mei 2011 bertujuan untuk memperoleh informasi tentang keragaman, jenis, struktur tegakan  dan kandungan karbon pada hutan mangrove, di Resort Bedul Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur. Plot dibuat di tiga tempat diulang tiga kali, ukuran sub plot 10m x 10m.Hasil penelitian menunjukkan pada sepanjang sembilan km riverine mangrove tercatat 13 jenis yaitu, Rhizophora apiculata Blume, Rhizophora mucronata Blume, Bruguiera gymnorhyza (L). Savigny, Bruguiera cylindrica W.et.A., Avicennia marina L., Avicennia officinalis L., Cordia bantamensis Blume, Xylocarpus molucensis L., Xylocarpus granatum Koen., Heritiera littoralis Dryand. Aiton., Sonneratia alba Griff., Sonneratia caseolaris (L) Engl., dan Luminitzera littorea Voigl. Empat jenis mendominasi tegakan yaitu: B. cylindrica, dengan kerapatan 1367 pohon/ha,R. mucronata dengan kerapatan 1.033 pohon/ha, A. officinalis, dengan kerapatan 167 pohon/ha dan X. moluccensis, kerapatannya 167 pohon/ha. Tingkat semai didominir oleh jenis R. mucronata dengan kerapatan sebesar 2.500 batang/ha, sedangkan untuk tingkat belta pada semua plot tidak dijumpai. Biomasa dan kandungan karbon di lokasi penelitian didominir oleh jenis R. mucronata sebesar 217,22 ton/ha (108,61 ton C/ha, serapan karbon dioksidanya sebesar 398,60 ton CO2/ha), dan jenis B. cylindrica sebesar 115,66ton/ha (57,83 ton C/ha setara 212,24 CO2/ha).  Jenis A. officinalis sebesar 18,99ton/ha (9,49 ton C/ha setara 34,83 CO2/ha), dan jenis  X. Moluccensissebesar 6,92ton/ha (3,46 ton C/ha setara 12,70 CO2/ha).
Kata Kunci: Mangrove; biomasa; karbon; keragaman jenis
Penulis: N. M. Heriyanto, Endro Subiandono
Kode Jurnal: jpkehutanandd120109

Artikel Terkait :