Alat Monitoring Keselamatan Fire Fighter

Abstrak: Alat monitoring keselamatan firefighter adalah suatu alat yang berfungsi untuk memonitoring keselamatan petugas pemadam kebakaran yang sedang bertugas. Pada sisi transmitter (Tx) Alat ini menggunakan sensor suhu, sensor detak jantung dan Sensor gas, dimana dikontrol menggunakan arduino zigbee. Sensor suhu digunakan untuk mengetahui keadaan sekitar pada kebakaran. Sensor detak jantung berfungsi untuk mengetahui keadaan detak jantung dari petugas pemadam kebakaran. Sedangkan sensor gas berfungsi untuk mendeteksi apakah ada gas lpg disekitar kebakaran. Data yang didapat dari sensor diolah oleh arduino, setelah data diolah data tersebut dikirim menggunakan arduino zigbee.
Kata kunci: Sensor suhu, sensor detak jantung, Sensor gas, arduino zigbee
Penulis: Ivo Yudistira, Cyntia Widiasari, Emansa Hasri Putra
Kode Jurnal: jptlisetrodd150748

Artikel Terkait :